amplitude keying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude keying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude keying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude keying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude keying

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự điều báo biên độ