amplitude of cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude of cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude of cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude of cycle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude of cycle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    biên độ của chu trình