amplitude factor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude factor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude factor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude factor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude factor

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ số biên độ