amplitude-modulated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude-modulated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude-modulated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude-modulated.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude-modulated

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    được điều biên