amplitude-modulated wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude-modulated wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude-modulated wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude-modulated wave.

Từ điển Anh Việt

  • amplitude-modulated wave

    (Tech) sóng biến điệu biên (độ)