amplitude modulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude modulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude modulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude modulator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude modulator

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ điều biên

    bộ điều chế biên độ