amplitude resonance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude resonance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude resonance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude resonance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amplitude resonance

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cộng hưởng biên độ

  xây dựng:

  cộng hưởng theo biên độ