amplitude of stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude of stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude of stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude of stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amplitude of stress

  * kỹ thuật

  biên độ ứng suất

  xây dựng:

  biên độ biến đổi ứng xuất

  cơ khí & công trình:

  biên độ chu kỳ ứng suất