amplitude of complex number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude of complex number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude of complex number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude of complex number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude of complex number

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    agument của số phức

    argument của số phức