amplitude modulation wave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude modulation wave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude modulation wave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude modulation wave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amplitude modulation wave

    * kỹ thuật

    điện:

    sóng AM

    sóng biến điệu biên độ