amplitude modulation (am) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amplitude modulation (am) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amplitude modulation (am) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amplitude modulation (am).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • amplitude modulation (am)

  * kỹ thuật

  biến điệu biên độ

  điều biên

  điều biến biên độ

  điều chế biên độ

  điện tử & viễn thông:

  điều chế biên độ (điều biên)

  ô tô:

  sóng AM trong radio