act of bankruptcy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

act of bankruptcy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm act of bankruptcy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của act of bankruptcy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • act of bankruptcy

    * kinh tế

    hành bi phá sản