trên không trong Tiếng Anh là gì?

trên không trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trên không sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trên không

    aerial; in the air

    trận điện biên phủ trên không the dien bien phu battle in the air

    trường hợp đụng nhau trên không mid-air collision