toàn thắng trong Tiếng Anh là gì?

toàn thắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn thắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • toàn thắng

  complete victory

  xuân này hơn hẳn mấy xuân qua thắng lợi tin vui khắp nước nhà

  nam bắc thi đua đánh giặc mỹ tiến lên!

  news of victory rejoices the whole country; south and north emulate each other in fighting the us aggressors; forward!; complete victory will be ours!

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • toàn thắng

  complete victory