toàn phần trong Tiếng Anh là gì?

toàn phần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn phần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • toàn phần

  full; total

  nhật thực/nguyệt thực toàn phần total eclipse of the sun/moon

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • toàn phần

  * adj

  complete

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • toàn phần

  total, complete