toàn âm trong Tiếng Anh là gì?

toàn âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toàn âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toàn âm

    diatonic