tàu trong Tiếng Anh là gì?

tàu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tàu

  ship; boat; vessel

  tàu hải quân naval vessel

  tàu chỉ huy command ship

  xem tàu hoả

  tàu suốt through/non-stop train

  tàu nhanh fast train; express train; express

  xem tàu bay

  stall; stable

  một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ when a horse is ill, the whole stable refuse to eat the grass

  china

  mỹ, nga, tàu united states of america, russia, china

  trà tàu china tea

  chinese

  tục lệ đám cưới tàu chinese wedding customs

  lấy một thương gia người tàu to marry a chinese businessmanjunk

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tàu

  * noun

  ship, boat, craft. junk stable

  tàu lá: a stem of leaf

  * adj

  (cũ) Chinese

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tàu

  (1) ship, boat; (2) stable; (3) China, Chinese; (4) (classifier for big leaves)