tàu hơi trong Tiếng Anh là gì?

tàu hơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu hơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu hơi

    steamboat