tàu ngầm trong Tiếng Anh là gì?

tàu ngầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu ngầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tàu ngầm

  submarine

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tàu ngầm

  * noun

  submarine

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tàu ngầm

  submarine