tàu bay trong Tiếng Anh là gì?

tàu bay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu bay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu bay

    xem máy bay

    tàu bay giấy paper aeroplane

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tàu bay

    plane, airplane