tàu chợ trong Tiếng Anh là gì?

tàu chợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu chợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tàu chợ

  liner; omnibus; local

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tàu chợ

  * noun

  slow train

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tàu chợ

  slow train