tàu phà trong Tiếng Anh là gì?

tàu phà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu phà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu phà

    * dtừ

    ferry-bridge