tàu nhử trong Tiếng Anh là gì?

tàu nhử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu nhử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu nhử

    * dtừ

    q-ship, mystery-ship