tàu hỏa trong Tiếng Anh là gì?

tàu hỏa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu hỏa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • tàu hỏa

    * noun

    train

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tàu hỏa

    train