tàu cuốc trong Tiếng Anh là gì?

tàu cuốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu cuốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tàu cuốc

  dredger

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tàu cuốc

  * noun

  dredger

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tàu cuốc

  dredger