tàu lai trong Tiếng Anh là gì?

tàu lai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu lai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu lai

    * dtừ

    tugboat