tàu cứu trong Tiếng Anh là gì?

tàu cứu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu cứu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu cứu

    * dtừ

    salvor