tàu nhẹ trong Tiếng Anh là gì?

tàu nhẹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu nhẹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu nhẹ

    * dtừ

    skiff