tàu nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

tàu nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu nhỏ

    flotilla