tàu dầu trong Tiếng Anh là gì?

tàu dầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu dầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu dầu

    tanker; oiler

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tàu dầu

    oil tanker