tàu hoả trong Tiếng Anh là gì?

tàu hoả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu hoả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu hoả

    xem xe lửa