tàu lạnh trong Tiếng Anh là gì?

tàu lạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu lạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu lạnh

    cold-storage warehouse