tàu ô trong Tiếng Anh là gì?

tàu ô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu ô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu ô

    boat of pirates, pirate vessel

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Tàu ô

    corsair

  • tàu ô

    pirate vessel