tàu kéo trong Tiếng Anh là gì?

tàu kéo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu kéo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu kéo

    towboat; tug boat

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tàu kéo

    towboat, tugboat