tàu lớn trong Tiếng Anh là gì?

tàu lớn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tàu lớn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tàu lớn

    * dtừ

    leviathan