wing screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wing screw

  * kỹ thuật

  bulông tai hồng

  có tai hồng

  ốc xiết

  vít có cánh vặn

  vít có đầu lăn nhám

  vít gỗ đầu có đanh

  vít tai hồng

  xây dựng:

  vít có cánh

Từ điển Anh Anh - Wordnet