wing bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wing bolt

  * kỹ thuật

  bulông có tai

  bulông tai hồng

  ốc tai hồng

  vít có đầu lăn nhám

  vít gỗ đầu có đanh

  vít tai hồng

  hóa học & vật liệu:

  đai ốc có cánh đuôi