wing wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wing wall

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tường cách

  tường cánh đập

  tường cánh mố cầu

  tường cánh phụ

  tường chái (nhà)

  vách ngăn cánh