wing-sheath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing-sheath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing-sheath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing-sheath.

Từ điển Anh Việt

 • wing-sheath

  /'wi 'keis/ (wing-sheath) /'wi ' i: /

  sheath)

  /'wi ' i: /

  * danh từ

  (động vật học) cánh cứng (sâu bọ)