wingding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wingding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wingding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wingding.

Từ điển Anh Việt

  • wingding

    * danh từ

    bữa tiệc vui vẻ cuồng nhiệt