wingspread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wingspread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wingspread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wingspread.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wingspread

    distance between the tips of the wings (as of a bird or insect) when fully extended

    Similar:

    wingspan: linear distance between the extremities of an airfoil

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).