wing nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wing nut

  * kỹ thuật

  đai ốc đầu khía nhám

  đai ốc tai hồng

  đai ốc tinh

  tai hồng

  cơ khí & công trình:

  đai ốc chính xác cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wing nut

  any tree of the genus Pterocarya; fruit is a small winged nutlet; Caucasus to southeastern Asia

  Synonyms: wing-nut

  a threaded nut with winglike projections for thumb and forefinger leverage in turning

  Synonyms: wing-nut, wing screw, butterfly nut, thumbnut