wing-beat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing-beat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing-beat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing-beat.

Từ điển Anh Việt

 • wing-beat

  /'wi bi:t/ (wing-stroke) /'wi strouk/

  stroke)

  /'wi strouk/

  * danh từ

  cái vỗ cánh, cái đập cánh