wing tip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing tip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing tip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing tip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wing tip

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  đầu mút cánh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wing tip

  a shoe having a wing-tip toecap

  a decorative toecap having a point extending toward the throat of the shoe