track structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • track structure

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cấu tạo mặt đường

  giao thông & vận tải:

  cấu trúc đường