trackway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trackway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trackway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trackway.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trackway

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phần đường xe chạy