trackman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trackman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trackman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trackman.

Từ điển Anh Việt

  • trackman

    * danh từ

    công nhân đường sắt, nhân viên đường sắt