track rod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track rod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track rod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track rod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • track rod

  * kỹ thuật

  rô tuyn

  ô tô:

  thanh lái ngang (điều khiển hướng)

  hóa học & vật liệu:

  thanh liên kết