track cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • track cable

  * kỹ thuật

  cáp chịu lực

  cáp chịu tải

  cáp tải

  cáp treo vận chuyển

  dây treo vận chuyển