track relay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

track relay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm track relay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của track relay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • track relay

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    rơle dọc đường ray